Switch je síťový hardware, který umožňuje připojení několika počítačů nebo zařízení v jedné lokální síti (LAN) a umožňuje jim vzájemnou komunikaci pomocí přepínání datových paketů. Switche jsou obvykle používány v domech, kancelářích, školách a v jiných organizacích, kde je potřeba sdílet sítové zdroje, jako jsou internetové připojení, tiskárny nebo souborové servery.

Switch je zařízení umožňující pomocí ethernetu připojení více zařízení do sítě nebo k routeru. V podstatě něco jako klasický prodlužovák.

Switche mají obvykle mnoho portů, na které mohou být připojeny počítače nebo další síťová zařízení, jako jsou například IP telefony, bezdrátové přístupové body (AP) nebo síťové kamery. Když zařízení v síti potřebuje komunikovat s jiným zařízením, pošle dataový paket na switch, který je přepne na cílovou adresu. Je také možné propojení více switchů a vytvoření větší sítě.

Switche se liší od hubů, které přeposílají všechny datové pakety na všechny porty v síti, což může vést k přetížení sítě a zhoršení výkonu. Na rozdíl od hubů také switche umožňují přenos dat v plných rychlostech pro každý port, což vede k lepší výkonnosti a efektivitě sítě.