Tabulkový procesor je program, který umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a analyzovat data v tabulkové formě. Nejznámějším tabulkovým procesorem je Microsoft Excel, ale existuje mnoho dalších jako například Google Sheets, Apple Numbers nebo LibreOffice Calc. Tabulkový procesor obsahuje řadu funkcí pro práci s daty, včetně matematických a statistických výpočtů, řazení a filtrování dat, vizualizaci dat pomocí grafů a mnoho dalšího. Tabulkové procesory se často používají v podnikovém prostředí pro vytváření rozpočtů, finančních analýz, inventur a dalších podobných úloh, ale také je mohou používat jednotlivci pro domácí účely nebo osobní finanční plánování.