Taktovací frekvence je rychlost, s jakou funguje procesor nebo jiný elektronický obvod. V případě procesoru se udává v GHz (gigahertz) a udává, kolik cyklů za sekundu procesor dokáže vykonat. Vyšší taktovací frekvence znamenají rychlejší výkon, ale také vyšší teploty a spotřebu energie.