TCP/IP je zkratka pro Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Jedná se o sadu protokolů, které se používají pro přenos dat přes internet a počítačové sítě. TCP zajišťuje spolehlivý přenos dat pomocí segmentů s přidělenými čísly a kontrolou chyb. IP je protokol, který se stará o směrování datových balíků mezi různými počítači na síti. TCP/IP je základním protokolem pro internetovou komunikaci a používá se pro mnoho aplikací, jako jsou webové prohlížeče, e-mailové klienty, VoIP a další.