Unicode je standard pro digitální reprezentaci textu, který přiřazuje jednotlivým znakům jedinečné číselné kódy. To umožňuje, aby byly znaky různých písem a jazyků uloženy a zobrazeny správně v počítačových systémech bez ohledu na jejich kódování. Unicode obsahuje více než 137 000 znaků zahrnujících znaky všech hlavních písem světa, matematické symboly, speciální znaky a další. Unicode kódy mohou být použity v různých aplikacích, jako jsou textové editory, webové stránky, e-mailové klienty a další.