Update (česky aktualizace) je proces úpravy nebo vylepšování softwaru, firmware nebo hardwaru, aby se zlepšila jeho výkonost, bezpečnost nebo funkčnost. Aktualizace mohou obsahovat opravy chyb, nové funkce, aktualizované ovladače a mnoho dalšího. Tyto aktualizace mohou být distribuovány prostřednictvím internetu, softwarových aktualizátorů, včetně vlastních aktualizátorů výrobců nebo ručně stažením z webových stránek.