Uživatelské jméno (anglicky username) je jedinečný identifikátor, kterým se uživatel přihlašuje do počítačového systému nebo služby. Bývá to obvykle kombinace písmen, číslic nebo symbolů a slouží k rozlišení mezi jednotlivými uživateli. Uživatelské jméno se také používá k vytvoření unikátní e-mailové adresy.