Vstupní periferie jsou zařízení, která umožňují uživatelům zadávat data nebo ovládat počítač. Tyto periferie jsou nezbytným rozhraním mezi uživatelem a počítačem, umožňují interakci s počítačovými systémy a aplikacemi. Jsou to základní komponenty pro jakoukoliv počítačovou konfiguraci a používají se v širokém spektru aplikací, od kancelářské práce po návrh, vývoj softwaru, hraní her a další.

Mezi běžné typy vstupních periferií patří

  1. Klávesnice: Klávesnice je primární zařízení pro vstup textu. Umožňuje uživatelům psát písmena, čísla a různé symboly, stejně jako ovládat počítač pomocí klávesových zkratek.
  2. Myš: Myš je ukazovací zařízení, které umožňuje uživatelům interagovat s grafickým uživatelským rozhraním. Umožňuje klikání, přetahování a skrolování na obrazovce.
  3. Touchpad: Touchpad, často používaný u notebooků, je dotyková plocha, která slouží k ovládání kurzoru a provádění různých gest jako alternativa k myši.
  4. Grafický tablet: Grafický tablet umožňuje uživatelům kreslit nebo psát ručně na speciální podložce, která digitálně zachytává psaní nebo kreslení.
  5. Joystick nebo herní ovladač: Tyto zařízení jsou používány pro interakci s herními aplikacemi, poskytují různé ovládací prvky pro hry.
  6. Webkamera a mikrofon: Tyto zařízení umožňují audio a video vstupy pro komunikaci, konferenční hovory, streamování a další aplikace.
  7. Skenery a čtečky čárových kódů: Používají se pro digitalizaci obrazových dokumentů nebo pro čtení informací z čárových kódů.

Každá z těchto vstupních periferií poskytuje specifické funkce, které umožňují uživatelům efektivněji a pohodlněji pracovat s počítačovými systémy a aplikacemi. V závislosti na konkrétních potřebách a scénáři použití mohou být různé kombinace těchto periferií použity k dosažení požadovaného výsledku.