Vstupní periferie jsou zařízení, která umožňují uživateli komunikovat s počítačem a vkládat data. Tyto periferie slouží k vstupu informací do počítače. Mezi nejčastější vstupní periferie patří klávesnice, myš, dotykový displej, skener, mikrofon a další.