WAN port je síťový port na routeru, přes který se připojuje k internetu. WAN (Wide Area Network) označuje sítě, které pokrývají velkou geografickou oblast, jako jsou například internetové sítě. WAN port na routeru se obvykle připojuje k internetovému modemu poskytovatele internetových služeb (ISP), aby mohl router přijímat a odesílat data na internet.

Wan port je sdířka v routeru, kam zapojíte kabel od modemu, abyste mohli být připojeni na internet, pokud máte v síti více zařízení.

WAN port může být fyzicky odlišen od dalších portů na routeru, jako jsou LAN (Local Area Network) porty, které slouží ke spojení lokálních zařízení v síti. WAN port může být klasicky typu RJ-45, stejně jako LAN porty, nebo může být jiného typu, jako například koaxiální kabel nebo optický kabel.

Nastavení WAN portu na routeru zahrnuje nastavení IP adresy, masky podsítě, brány a DNS serverů, aby router mohl připojit síť k internetu. Různí poskytovatelé internetových služeb mohou mít různé požadavky na nastavení WAN portu, takže je důležité si před připojením k internetu zkontrolovat tyto informace u poskytovatele služby.