Wi-Fi Direct je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi dvěma zařízeními přímo, bez potřeby přístupového bodu. Tuto technologii lze použít pro sdílení souborů, tisk, streamování médií a další účely.

Wi-Fi Direct využívá bezdrátovou technologii Wi-Fi pro komunikaci mezi zařízeními. Zařízení, která podporují Wi-Fi Direct, mohou vytvořit bezdrátovou síť, která umožňuje přímou komunikaci bez potřeby připojení k Wi-Fi routeru nebo jinému přístupovému bodu. Tato síť se nazývá „skupina“ a může obsahovat až devět zařízení.

Wi-Fi Direct umožňuje rychlé a jednoduché spojení mezi dvěma zařízeními bez nutnosti vytvářet složité síťové konfigurace. Tuto technologii lze využít pro sdílení souborů, streamování videa a hudby, tisk a další účely, které vyžadují bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními. Wi-Fi Direct je k dispozici na mnoha mobilních zařízeních, tabletech, laptopech a dalších zařízeních s podporou Wi-Fi.

Odkazy: