Wifi ready

Co je to wifi ready

Wi-fi ready označení se používá u SmartTv a je to možnost připojení na internet bez použití kabelů. Pouze prostřednictvím wi-fi internetu.

Pokud se na internet chcete připojit za použití kabelu, to se označuje ethernet.