Workflow (také známý jako pracovní postup) je soubor kroků, procesů a činností, které jsou používány k dosažení konkrétního cíle v rámci organizace nebo firmy. Jedná se o systematický způsob řízení práce a poskytuje strukturu a přehlednost pro činnosti, které jsou nezbytné k dosažení stanoveného cíle.

Může být využíván pro různé účely, jako například pro řízení procesů v rámci firmy, pro řízení projektů, pro správu úkolů nebo pro zpracování dat. Workflow může být manuální nebo automatizovaný, což znamená, že některé kroky mohou být prováděny ručně, zatímco jiné mohou být automatizovány pomocí softwaru nebo aplikací.

Workflow je důležitým nástrojem pro efektivní řízení a organizaci práce v rámci organizace nebo firmy. Pomáhá zlepšit produktivitu, zefektivnit procesy a zkrátit dobu potřebnou k dokončení úkolů.

Související: