Workshop je interaktivní skupinová metoda, která umožňuje účastníkům zapojit se do praktického tréninku nebo výukové aktivity v určité oblasti. Během workshopu se účastníci aktivně zapojují do interakce s instruktorem a ostatními účastníky, řeší problémy, diskutují různé nápady a spolupracují na řešení konkrétních úkolů.

Workshopy se často používají v oblasti vzdělávání, vývoje produktů, marketingu, obchodu, managementu nebo při řešení složitých problémů a výzev. Mohou být strukturované jako jednodenní nebo vícedenní akce a mohou se konat buď v reálném prostoru, nebo online.

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům prostor k výměně nápadů, rozšíření znalostí a dovedností, a tím podpořit kreativitu, inovaci a spolupráci.