Yellow Book je specifikace pro standardní formát CD-ROM, který byl vyvinut společností Philips a Sony v roce 1988. Yellow Book definuje způsob, jakým jsou data uložena na CD-ROM, včetně fyzického uspořádání, kapacity a metody čtení a zápisu dat. Tyto standardy umožňují výrobcům CD-ROM a software pracovat společně, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a přenosnost mezi různými zařízeními.