Baud je jednotka pro rychlost přenosu dat prostřednictvím sériové komunikace. Baudová rychlost určuje počet stavů, které mohou být přenášeny za sekundu. Baud není totéž co bity za sekundu (bps), i když jsou občas zaměňovány.

Baudová rychlost je obvykle udávána jako počet stavů za sekundu (baudů) a vychází z kódování signálu, kterým jsou data přenášena. Například, při použití kódování 8-N-1 (8 bitů dat, žádná parita, 1 stop bit), jeden byte dat bude přenášen osmi stavovými změnami signálu. Pokud je baudová rychlost nastavena na 9600 baudů, bude tímto způsobem přeneseno 9600 stavů za sekundu, což zahrnuje osm bitů dat a jedno stop bit.

Je důležité si uvědomit, že baudová rychlost se musí shodovat na obou stranách komunikace, aby bylo možné data úspěšně přenášet. Pokud jsou různé baudové rychlosti na různých koncích komunikace, data mohou být chybně přenášena a mohou být ztracena.