DVD-ROM je zkratka pro „Digital Versatile Disc Read-Only Memory“ a označuje optické diskové médium, které slouží k ukládání dat. DVD-ROM disky jsou určeny především pro distribuci velkého množství dat, jako jsou filmy, hry, software a další. DVD-ROM disky jsou typicky schopny uložit 4,7 GB (jednovrstvé) nebo 8,5 GB (dvouvrstvé) dat a jsou čitelné pouze, což znamená, že je nelze zapisovat nebo mazat.