Licence je právní smlouva, která uděluje oprávnění k užívání určitého produktu, např. softwaru, hudby, filmu či knihy. Tento dokument stanoví podmínky, za kterých může být daný produkt užíván, a typicky také omezuje užívání produktu pouze na určitého uživatele nebo určitý počet uživatelů. Mezi typické podmínky licence patří platnost licence na určitou dobu, zákaz kopírování, sdílení a modifikace produktu bez souhlasu vlastníka licence. Licenční smlouvy mohou být buď otevřené (open-source), kdy jsou podmínky licence volně dostupné a zájemce může produkt používat, šířit a upravovat za splnění podmínek licence, nebo uzavřené (proprietary), kdy jsou podmínky licence stanoveny výrobcem a nejsou zveřejněny.