SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) je kryptografická hashovací funkce, která se používá ke generování hashů (tj. krátkých kódů) z většího množství dat. Tento hash slouží jako digitální otisk dat a slouží k ověření, zda se data nezměnila. SHA-1 byl vyvinut americkou Národní bezpečnostní agenturou (NSA) a byl považován za bezpečný, ale v současné době se již nepoužívá kvůli svým bezpečnostním zranitelnostem.