Čárový kód (také známý jako čárový kód, čárová čára nebo čárový symbol) je optický kód, který se skládá z černých a bílých pruhů různé šířky a umožňuje ukládání a rychlé čtení informací. Čárové kódy se používají ke sledování produktů v obchodech, k identifikaci balíčků a dokumentů a k řízení průmyslových procesů.