CD-ROM (zkratka z anglického Compact Disc Read-Only Memory) je typ optického média, které slouží pro ukládání dat. Na rozdíl od běžných audio CD může být obsah CD-ROM čten počítačem, nebo jiným zařízením s podobnou funkcí. Data jsou na CD-ROM zapsána pomocí laseru a jsou určena ke čtení, nikoli k zápisu. CD-ROM má větší kapacitu než disketa, což umožňuje ukládat velká množství dat, např. software, hry, multimediální soubory, knihy atd.