CD-RW je zkratka pro „CD-ReWritable“. Jedná se o typ optického disku, který umožňuje zápis a opakovaný zápis dat. Oproti klasickému CD-R (CD-Recordable), který umožňuje pouze jednorázový zápis dat, lze na CD-RW disk zapisovat a mazat data opakovaně. Tento typ disků byl velmi populární v 90. letech a v prvních letech 21. století, avšak s nástupem USB flash disků a větších kapacit pevných disků se jejich využití postupně snižuje.