COMMAND.COM je systémový soubor operačního systému MS-DOS a některých verzích Windows, který slouží jako uživatelské rozhraní pro práci s příkazovým řádkem. Jeho úkolem je přijímat a vykonávat příkazy zadávané uživatelem z klávesnice a zobrazovat výstup na obrazovce. COMMAND.COM byl hlavním způsobem interakce s počítačem v dobách MS-DOS a stále je využíván v některých systémech.