Driver je software, který slouží k umožnění komunikace mezi hardwarem (tj. fyzickými komponentami počítače) a operačním systémem. Jedná se o speciální program, který umožňuje OS využívat vlastnosti a funkce hardware zařízení. Ovladače se používají pro mnoho různých typů hardware, jako jsou například zvukové karty, grafické karty, síťové karty, tiskárny a další. Bez ovladačů by operační systém nemohl efektivně pracovat s hardwarem, což by mohlo vést k mnoha problémům a výpadkům.