Enter (nebo také Return) je klávesa na klávesnici, která se používá k potvrzení zadání vstupu, například v textových editorech nebo internetových vyhledávačích. Po stisknutí této klávesy se zpravidla provede akce, jako je odeslání e-mailu, odeslání formuláře nebo potvrzení změny v textovém editoru.