Gzip (GNU zip) je volně dostupný program pro kompresi a dekompresi souborů. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších programů pro kompresi dat, zejména v Unixových systémech. Gzip je schopný dosáhnout vysoké úrovně komprese, a proto se používá ke komprimaci různých typů dat, například webových stránek, archivů, textových souborů a dalších. Po kompresi dat vytváří Gzip soubor s příponou .gz.