Proxy server je server, který slouží jako prostředník mezi klientem (uživatelem) a vzdáleným serverem. Jeho hlavní funkcí je umožnit uživatelům přístup k internetu a ochránit je před nebezpečnými hrozbami a útoky, jako jsou například útoky typu Distributed Denial of Service (DDoS) nebo phishingové útoky. Proxy server může také pomoci urychlit načítání webových stránek a snížit zatížení sítě, protože ukládá data ze stránek do své mezipaměti a v případě opakovaného požadavku na stejnou stránku ji může vrátit z této mezipaměti místo opakovaného stahování dat ze vzdáleného serveru.