Startup je podnikatelský projekt, který má ambiciózní plány na růst a rozvoj, obvykle v oblasti inovativních technologií a nových obchodních modelů. Startupy často vznikají v počátečních fázích podnikání, kdy mají malý nebo žádný tržní podíl, ale mají velký potenciál růstu a ziskovosti.

Startupy jsou často financovány zdroji rizikového kapitálu, kde investoři poskytují finanční prostředky výměnou za podíl ve společnosti. Tyto investice mohou pomoci startupům financovat jejich růst a rozvoj, a tím dosáhnout většího tržního podílu a ziskovosti.

Startupy se obvykle snaží nabídnout nové řešení problému, zlepšit stávající procesy nebo vytvořit nový trh v určité oblasti. Tyto projekty často využívají inovativní technologie nebo nové přístupy k řešení problémů. Startupy se často odlišují od tradičních podniků svou flexibilitou a schopností rychle reagovat na změny v trhu a požadavcích zákazníků.