Co je to terestrické vysílání

Terestrické vysílání, ve zkratce DVB-T, je název pro pozemní digitální vysílání.