Terestrické vysílání je způsob distribuce televizního a rozhlasového signálu pomocí pozemních vysílačů. Signál je vysílán pomocí antén a šíří se vzduchem, aby byl zachycen a dekódován televizními nebo rozhlasovými přijímači.

Terestrické vysílání umožňuje široké publiku přístup ke zpravodajství, sportovním přenosům, seriálům a dalším televizním programům. Signál může být šířen v různých formátech, jako je analogové vysílání (které se postupně přechází na digitální vysílání), DVB-T (Digitální televizní vysílání), nebo další formáty jako ATSC (Advanced Television Systems Committee), ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial) a další.

V některých zemích jsou terestrické vysílání vysílány veřejnými vysílacími stanicemi, jako jsou například Česká televize, BBC nebo ARD. V mnoha zemích existují také soukromé vysílací společnosti, které poskytují televizní a rozhlasové vysílání pomocí pozemních vysílačů.

Terestrické vysílání se stále využívá jako jeden z nejrozšířenějších způsobů distribuce televizního a rozhlasového obsahu.

Související

Pozemní vysílání a základní tv programy zdarma