AI (Artificial Intelligence) je zkratka pro umělou inteligenci, což je oblast informatiky, která se zabývá vývojem počítačových systémů, které jsou schopny vykonávat úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci. Umělá inteligence zahrnuje řadu technik a metod, jako jsou strojové učení, hluboké učení, rozhodovací stromy, neuronové sítě, genetické algoritmy a další. Umělá inteligence se používá v mnoha oblastech, jako jsou například rozpoznávání obrazů a zvuku, automatizace procesů, robotika, řízení dopravy, diagnostika a léčba nemocí, predikce chování zákazníků a mnoho dalšího. Umělá inteligence má potenciál změnit způsob, jakým lidé pracují, učí se a interagují s technologií.