V počítačové terminologii může mít výraz „break“ několik významů v závislosti na kontextu. Zde jsou některé z nich:

Break může být klávesová zkratka na klávesnici počítače, která slouží k ukončení nebo přerušení procesu nebo programu.

V programování může být „break“ příkazem pro ukončení cyklu (například „for“ nebo „while“) před dosažením podmínky konce cyklu.
„Break point“ je speciální místo v programu, kde program zastaví svůj běh a umožní programátorovi ladit kód a zkontrolovat stav proměnných a objektů.

V telekomunikacích a sítích může „break“ označovat přerušení nebo chybu v komunikačním kanálu.

V hudební terminologii může „break“ označovat přechod nebo změnu v rytmu skladby.