Brute force attack (česky útok hrubou silou) je v informatice útok, při kterém se pokouší prolomit heslo nebo heslovou frázi tím, že se systematicky vyzkouší všechny možné kombinace znaků.

Brute force attack je jednou z nejstarších a nejjednodušších technik pro prolomení hesla. Při útoku hrubou silou útočník používá speciální software nebo skript, který systematicky zkouší všechny možné kombinace znaků, dokud nenajde správné heslo. Čím delší a složitější heslo, tím déle bude trvat útok hrubou silou, protože je potřeba vyzkoušet mnoho možností.

Útok hrubou silou může být úspěšný, pokud má útočník dostatečný čas a výkon, aby vyzkoušel všechny možné kombinace znaků. Proto je důležité používat silná a složitá hesla, která se obtížně prolomit útokem hrubou silou.