Cooler (či chladič) je součástka v počítači, která slouží k ochlazování procesoru, grafické karty nebo jiných komponent, které vyzařují velké množství tepla při své práci. Chladič je umístěn na čipu, jehož teplota se má snižovat, a pomocí ventilátoru nebo pasivního chlazení odvádí teplo pryč od součástky. V počítačových soustavách se používají různé typy chladičů, jako jsou vzduchové chladiče, kapalinové chladiče, nebo tepelné trubice.