Debugger je nástroj pro ladění softwaru a zjišťování chyb v programovém kódu. Pomocí debuggeru může programátor spouštět kód krok za krokem, sledovat, jaké hodnoty mají proměnné v jednotlivých bodech programu a vyhledávat chyby v kódu. Debugger umožňuje programátorovi zastavit program v libovolném okamžiku, nastavit bod přerušení na určité řádce kódu, sledovat hodnoty proměnných, vyhledávat chyby, procházet paměť po jednotlivých adresách a mnoho dalších funkcí.