Java je vysokoúrovňový programovací jazyk, který byl vyvinut společností Sun Microsystems (nyní součástí Oracle Corporation) v roce 1995. Java se stal populárním díky své jednoduché syntaxi, nezávislosti na platformě a bezpečnosti. Java programy se provádějí na Java Virtual Machine (JVM), což je virtuální stroj, který umožňuje spouštět Java aplikace na různých operačních systémech, jako jsou Windows, Linux a macOS. Java se používá k vývoji webových a mobilních aplikací, desktopových aplikací, her, webových služeb a mnoha dalších aplikací.

V programu Java jsou vytvářeny www stránky nebo počítačové hry.