Outsourcing je svěření činností jiné společnosti. Je to služba, kterou za vás udělá někdo jiný, často ji využívají firmy například na správu počítačové sítě, že nemají vlastní it oddělení, ale vše se outsoursuje.

Typické činnosti, které se outsourcují, zahrnují například vedení účetnictví, správu lidských zdrojů, IT služby, marketingové kampaně, výrobu a distribuci. Outsourcing může pomoci firmám snížit náklady, zlepšit efektivitu a zvýšit kvalitu služeb.