Programovací jazyk je umělý jazyk, kterým mohou programátoři psát instrukce pro počítačové programy. Programovací jazyky se obvykle skládají z různých syntaktických prvků, jako jsou klíčová slova, operátory, proměnné a funkce, a mají specifikovanou syntaxi a sémantiku. Existuje mnoho různých programovacích jazyků, jako je například C, Java, Python, Ruby, JavaScript atd., každý s vlastními výhodami a omezeními.