Applet je malý program v jazyce Java, který běží v webovém prohlížeči. Applety se používají zejména pro interaktivní prvky na webových stránkách, jako jsou animace, hry, grafické rozhraní, nebo formulářové prvky. Applety mají několik výhod, například že jsou relativně malé a snadno se distribuují přes internet, jsou nezávislé na platformě a mohou být spuštěny na různých operačních systémech.

Applety jsou napsány v jazyce Java, který je platformově nezávislý a běží na různých operačních systémech. Když uživatel navštíví webovou stránku obsahující applet, prohlížeč stáhne appletový soubor a spustí jej v rámci stránky. Applety využívají Java Runtime Environment (JRE), které musí být nainstalováno v počítači uživatele, aby bylo možné applety spouštět.

Applety jsou stále používány na některých webových stránkách, ale dnes se častěji používají modernější technologie, jako jsou JavaScript, HTML5 a CSS3.