Bandwidth (též šířka pásma) je v informatice a telekomunikacích pojem označující přenosovou kapacitu sítě, tedy maximální množství dat, které může být přeneseno za daný časový úsek. Jedná se o rychlost, kterou lze data přenášet mezi zařízeními nebo přes síť.

Bandwidth se obvykle vyjadřuje v jednotkách bitů za sekundu (bps), kilobitech za sekundu (kbps), megabitech za sekundu (Mbps), gigabitech za sekundu (Gbps) nebo terabitech za sekundu (Tbps). Čím vyšší je šířka pásma, tím rychleji lze přenášet data.

Bandwidth může být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou rychlost připojení k internetu, počet uživatelů v síti, vzdálenost mezi zařízeními a kvalita kabelů a routerů. Záleží tedy na mnoha faktorech, jakou rychlost přenosu dat lze dosáhnout.