Captcha (zkratka pro Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který se používá k ověření, zda uživatel, který se snaží provést určitou akci na internetu, je člověk nebo automatizovaný robot. Typicky se jedná o grafickou nebo zvukovou výzvu, která vyžaduje od uživatele, aby provedl určitou akci, jako například přepsání zkresleného textu, vybrání určitých obrázků, nebo poslechnutí a opakovaní určitého slova nebo čísla.

Captcha slouží k ochraně webových stránek proti automatizovaným útokům a zneužití, jako jsou například spamové zprávy nebo pokusy o přihlášení na stránky pomocí robotů. Captcha zajišťuje, že pouze lidé, kteří jsou schopni překonat test, mohou provést určité akce, jako je například registrace na webové stránce nebo odeslání formuláře.

Captcha se používá na mnoha webových stránkách, včetně sociálních sítí, online obchodů, bankovních portálů a dalších online služeb, kde je důležité zajistit bezpečnost a ochranu dat.

Pokud jste někdy odesílali komentář pod článkem, kde byla hláška ve smyslu potvrďte že nejste robot a opište kód, tak přesně to je captcha.

Související:

Google reCAPTCHA návod