V kontextu informatiky může být pojem „element“ chápán různě v závislosti na konkrétním kontextu a oblasti použití. Následující jsou některé příklady:

V oblasti webového návrhu a HTML dokumentů se termín „element“ obvykle používá k označení základních stavebních bloků HTML stránek, jako jsou například nadpisy, odstavce, obrázky a odkazy.

V matematické a programovací oblasti se termín „element“ obvykle používá pro označení prvků sady, seznamu, pole, matice nebo jiné datové struktury.

V oblasti grafického designu se termín „element“ používá pro označení vizuálních prvků v designu, jako jsou tvary, linie, text a barvy.

Obecně lze tedy říci, že „element“ označuje základní stavební jednotku nějakého většího celku, který může být zpracováván nebo používán v různých oblastech.