FLC je zkratka pro „Fuzzy Logic Controller“ (regulátor s neostřenou logikou). Jde o řídicí systém založený na matematickém modelu fuzzy logiky, který dokáže pracovat s nejistými a neurčitými informacemi a poskytuje flexibilní a robustní řízení. FLC se používá v různých aplikacích, jako jsou průmyslové řídicí systémy, robotika, autonomní vozidla, spotřební elektronika atd.