INF je zkratka pro „Information“ a označuje textový soubor s informacemi o ovladači nebo instalaci software. Tyto soubory jsou často používány operačním systémem Windows pro instalaci ovladačů zařízení nebo pro poskytování informací o programu, který se chystáte nainstalovat. Soubory INF jsou psány v jazyce INF a obsahují specifikace pro instalaci a konfiguraci ovladače nebo programu.