IRC, což je zkratka pro „Internet Relay Chat“, je protokol pro textovou komunikaci v reálném čase, který umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat prostřednictvím sítě serverů. IRC bylo jedním z prvních systémů pro instant messaging a online chat, a i když je jeho popularita v současné době překonána modernějšími platformami jako jsou Slack, Discord nebo různé sociální sítě, stále se používá pro mnoho online komunit a skupin.

Klíčové vlastnosti IRC

  1. Kanály: IRC organizuje diskuse do kanálů (označovaných jako #kanal), které jsou obvykle zaměřeny na konkrétní témata nebo skupiny. Uživatelé se mohou připojit k těmto kanálům a účastnit se skupinových diskusí.
  2. Privátní zprávy: Uživatelé mohou také posílat soukromé zprávy jednotlivým účastníkům, což umožňuje dvoustrannou komunikaci mimo veřejné kanály.
  3. Přezdívky (Nicknames): Uživatelé si vybírají přezdívky, pod kterými jsou na IRC známí. Tyto přezdívky mohou být často změněny podle přání uživatele.
  4. Připojení přes klienty: Pro připojení k IRC je potřeba použít speciální software zvaný IRC klient. Existuje mnoho klientů s různými vlastnostmi a pro různé operační systémy.
  5. Skriptování a boti: IRC umožňuje pokročilé uživatele vytvářet skripty a boty, což jsou programy, které automatizují určité úkoly, jako je správa kanálů, poskytování informací nebo moderace diskusí.

IRC je známé svou jednoduchostí a nízkými nároky na systémové zdroje, což z něj dělá robustní a spolehlivou platformu pro online komunikaci. Přestože bylo IRC vytvořeno již v roce 1988, jeho flexibilita a možnosti přizpůsobení si získaly pevnou uživatelskou základnu a stále se používá pro mnoho online komunitních a vývojářských projektů.