IRQ (Interrupt Request) je mechanismus v počítačových systémech, který umožňuje hardwarovým zařízením požadovat pozornost procesoru, když chtějí přenést data nebo vyžadují jinou akci. Každé zařízení, které potřebuje použít IRQ, má přiřazené jedinečné číslo, které slouží k identifikaci a komunikaci s procesorem. Procesor přeruší svou běžící činnost a věnuje pozornost zařízení, které vyžaduje IRQ. Každý počítač má pouze omezený počet IRQ a je důležité zajistit, aby byly správně přiřazeny a aby nedocházelo ke konfliktům.