Konektor je zařízení, které slouží k propojení dvou zařízení pomocí kabelu nebo drátu. Používají se především pro přenos elektrického signálu, ale mohou být použity i pro přenos optického signálu. Existuje mnoho různých typů konektorů pro různé účely, jako jsou například konektory pro napájení, síťové konektory, konektory pro zvukové zařízení, video konektory a další. Každý typ konektoru má své vlastní specifikace, které určují, jaký typ kabelu je nutné pro jeho použití, jaké jsou jeho rozměry a jaké jsou jeho elektrické vlastnosti.