Turbo režim je způsob, jakým lze zvyšovat výkon procesoru v počítači. Když je aktivován, procesor běží na vyšší frekvenci, než je standardní. To znamená, že může zpracovávat více dat za jednotku času a tak zvyšovat celkový výkon počítače. Aktivace turbo režimu zvyšuje spotřebu energie a způsobuje větší tepelné zatížení, takže se v některých případech může projevit také hlučnějším chlazením.