Bridge je zařízení pro spojení dvou sítí, které používají různé protokoly. Jeho účelem je umožnit komunikaci mezi dvěma oddělenými sítěmi, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé změny v infrastruktuře sítě. Bridge obvykle pracuje na druhé vrstvě modelu OSI (linková vrstva) a umožňuje přenos dat mezi sítěmi bez ohledu na to, zda se jedná o kabelové nebo bezdrátové sítě. Může být implementován jako samostatné hardwarové zařízení, nebo jako software běžící na serveru nebo směrovači.