Fax (zkratka z anglického „facsimile“) je technologie sloužící k přenosu tiskových dat na dálku. Původně byla založena na analogové telefonní síti a sloužila k vytváření kopie dokumentu a jeho přenosu na jiné místo pomocí telefonní linky. V současné době se využívají digitální technologie a internet, které umožňují rychlejší a efektivnější přenos faxů. Faxové přístroje jsou stále používány v mnoha oblastech, jako je například lékařství, právo, obchod a další.

Ale i fax můžete poslat přes internet.