Google Drive je webové úložiště, které slouží k ukládání dat. Díky tomu, že vaše data nemáte uložena ve svém pc, ale na internetu, přístup k těmto datům máte odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení – počítače, notebooku, ale i smartfone.

Jediná podmínka, abyste mohli Google disk používat, je účet Gmail.

Další podobné služby jsou One drive, Dropbox a také iCloud.