V informatice se slovem „log“ označuje záznam událostí nebo aktivit, které se odehrály na počítači, síti, webové stránce nebo jiném zařízení. Logy jsou často používány pro účely monitorování a auditování, jakož i pro řešení problémů a analýzu chování systému. Logování může být automatické nebo manuální a záznamy mohou obsahovat informace o chybách, varováních, úspěšných akcích, přístupech a dalších událostech.